Θεματικές ενότητες (Προγραμματιστής Python)

  • Εγκατάσταση & εισαγωγή
  • Δομές ελέγχου & επανάληψης
  • Λίστες και σύνολα δεδομένων
  • Συναρτήσεις
  • Αρχεία, φάκελοι & error handling
  • Αντικειμενοστρέφεια

Σε τι πιστοποιούμαι

Η πιστοποίηση αποδεικνύει ότι ο κάτοχος είναι σε θέση να αναγνωρίζει και να γράφει συντακτικά σωστό κώδικα Python, να αναγνωρίζει τους τύπους δεδομένων που υποστηρίζει η Python και να είναι σε θέση να αναγνωρίζει και να γράφει Python κώδικα που θα λύσει λογικά ένα δεδομένο πρόβλημα.