Ο προπονητής των πρωταθλητών Microsoft

Δημήτρης Βέργος - Γενικός υπεύθυνος εκπαιδευτικού κέντρου - o coach της ομάδας.

Είναι πτυχιούχος Ανωτάτης εκπαίδευσης με ειδίκευση στην πληροφορική και Microsoft Master Instructor για Microsoft Office 2002, 2003, 2007, 2013, 2016, 2019 και 365apps (MCE), IC3 Educator και CompTIA STRATA certified.

Διδάσκει τη σωστή χρήση υπολογιστών σε ενήλικες και τις πιστοποιήσεις Microsoft Office Specialist σε ενήλικες και σε παιδιά γυμνασίου και λυκείου.

                     Στο ενεργητικό του στο πρωτάθλημα Microsoft Office Specialist, έχει 6 πανελλήνιους πρωταθλητές και ισάριθμους παγκόσμιους  με 5 παγκόσμια μετάλλια.