2019

Πρωτάθλημα Microsoft

2017

Πρωτάθλημα Microsoft

2011

Κύπελλο IC3

2010

Πρωτάθλημα Microsoft

Κύπελλο IC3

2009

Κύπελλο IC3

2008

Κύπελλο IC3

2007

Πρωτάθλημα Microsoft

Κύπελλο IC3