Είναι γνωστό ότι εκτός των Αγγλικών, έχουν αρχίσει και τα ισπανικά να είναι στις κορυφαίες γλώσσες στον κόσμο.
Σίγουρα είναι μεγάλο προσόν να μιλάτε καλά τη γλώσσα που είναι επίσημη γλώσσα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής
και σε όλα τα κράτη της Νότιας Αμερικής (εκτός από τη Βραζιλία, όπου ομιλούν πορτογαλικά).
Το εκπαιδευτικό κέντρο μας μπορεί να σας καταρτίσει ανάλογα, καθώς έχει εμπειρία στο χώρο
και υπάρχει μεγάλος βαθμός καταξίωσης στο να αντιμετωπίζουμε οποιαδήποτε δυσκολία εμφανιστεί στη διάρκεια της χρονιάς.
Η καθηγήτρια μας είναι από τη Βενεζουέλα και η ισπανική γλώσσα είναι μητρική της γλώσσα όπως τα ελληνικά.

Ευχάριστα στο ανανεωμένο εκπαιδευτικό χώρο μας, μελετάμε, με τακτικό διάβασμα, προσήλωση και προσπάθεια.
Όμως, ως γνωστό η προσπάθεια ανταμείβεται.

Σας περιμένουμε όλους για το νέο μας ξεκίνημα.

Vamos todos!