Techno Test - Επαγγελματικός Προσανατολισμός | Ariston Test

Τεστ Επαγγελματικού προσανατολισμού ARISTON TEST σε συνεργασία με την Computer Academy.

Για μαθητές γυμνασίου και Λυκείου, το πιο αξιόπιστο, αμερόπληπτο και έγκυρο τέστ επαγγελματικού προσανατολισμού, τα αποτελέσματα του οποίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αξιόπιστα δεδομένα στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού  δελτίου μέσω ειδικού λογισμικού που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.

Τι είναι το ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ

Το ΑΡΙΣΤΟΝ τεστ αποτελεί ένα πρωτοποριακό έμπειρο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού που διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε ατόμου και προσδιορίζει τα επαγγέλματα εκείνα που του ταιριάζουν καθώς και τα αντίστοιχα Τμήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (ΑΕΙ, ΤΕΙ). Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ο νέος μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις σπουδές και το επάγγελμα που θα ακολουθήσει, ώστε να διασφαλίσει μια επιτυχημένη καριέρα.

Το ΑΡΙΣΤΟΝ τεστ απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου αλλά και σε σπουδαστές που επιζητούν εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς επίσης και σε εργαζόμενους που επιθυμούν να γνωρίσουν τις πραγματικές τους ικανότητες, κλίσεις και εναλλακτικά επαγγέλματα που τους ταιριάζουν. Ιδιαίτερα για τους μαθητές της Γ Λυκείου τα αποτελέσματα του τεστ χρησιμοποιούνται ως δεδομένα στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου μέσω του ειδικού λογισμικού ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ της εταιρείας Computer Center που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. Ευνόητο είναι ότι το επίπεδο της επαγγελματικής εξέλιξης του ατόμου θα εξαρτηθεί οπωσδήποτε και από την προσπάθεια που αυτό θα καταβάλλει ως εκπαιδευόμενος αλλά και ως εργαζόμενος στη συνέχεια. Σε κάθε περίπτωση, το ΆΡΙΣΤΟΝ προτείνει συγκεκριμένα επαγγέλματα που ταιριάζουν στην προσωπικότητα του εξεταζόμενου, καθώς και το βαθμό στον οποίο το καθένα από αυτά ταυτίζεται με τους επιμέρους παράγοντες της προσωπικότητας (πρωτογενείς και δευτερογενείς).

Σε ποιους απευθύνεται το Άριστον Τεστ

Το ΆΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ απευθύνεται κυρίως σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου, καθώς επίσης και σε σπουδαστές που επιθυμούν εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ιδιαίτερα για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου, τα αποτελέσματα του Τεστ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αξιόπιστα δεδομένα στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου μέσω ειδικού λογισμικού που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.

ΑΡΙΣΤΟΝ kids: Βοηθά τους γονείς να γνωρίσουν την προσωπικότητα των παιδιών τους, να εξηγήσουν την συμπεριφορά τους, να εντοπίσουν τυχόν μαθησιακές δυσκολίες και να διαπιστώσουν με ποιο τρόπο μεταδίδεται η γνώση στο παιδί ώστε να μαθαίνει ευκολότερα και πιο αποτελεσματικά.

Ariston Learning Styles: αποτελείται από τρία διαφορετικά ερωτηματολόγια. Το Τεστ Μαθησιακών Τύπων εντοπίζει τον μαθησιακό τύπο του μαθητή (ακουστικός, λεκτικός, οπτικός, κιναισθητικός, ενδοπροσωπικός, διαπροσωπικός) κι εξηγεί ποια είναι τα ερεθίσματα εκείνα, που βοηθούν το κάθε άτομο να κατανοήσει ευκολότερα τη γνώση. Με το Τεστ Εγκεφαλικών Ημισφαιρίων ανακαλύπτει ποιο ημισφαίριο του εγκεφάλου του είναι πιο αναπτυγμένο, ενημερώνεται για τις λειτουργίες στις οποίες αυτόεξειδικεύεται και έτσι μαθαίνει να τις αξιοποιεί προς όφελός του υιοθετώντας συγκεκριμένες και αποδοτικότερες τεχνικές διαβάσματος. Το τεστ Μαθησιακών Ικανοτήτων διερευνά τις μαθησιακές ικανότητες του ατόμου (ως προς τη σύνθεση και την ανακατασκευή εννοιών, την κατανόηση αναλογιών και κανόνων, κ.ά.), εντοπίζει τυχόν μαθησιακές δυσκολίες και στη συνέχεια δίνει χρήσιμες οδηγίες για την αντιμετώπισή τους.

ΑΡΙΣΤΟΝ Candidates: Ειδικά σχεδιασμένο για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου για να τους κατευθύνει σωστά στον επαγγελματικό τους προσανατολισμό. Αναλύει σε βάθος τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες του υποψηφίου και συσχετίζει την εργασιακή του προσωπικότητα με συγκεκριμένες Πανεπιστημιακές Ειδικότητες και αντίστοιχαariston88

Πανεπιστημιακά τμήματα του Μηχανογραφικού Δελτίου του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και Ξένων Πανεπιστημίων.

ARISTON Postgraduates: Αφορά πτυχιούχους Πανεπιστημιακών σχολών, ΑΤΕΙ και Κολεγίων. Στόχος είναι να εντοπιστούν Μεταπτυχιακά τμήματα του εσωτερικού και του εξωτερικού, τόσο σε επίπεδο Master όσο και σε επίπεδο Διδακτορικού Διπλώματος.

ARISTON Career Reassessment: Είναι ιδανικό για επαναπροσδιορισμό καριέρας. Απευθύνεται σε άνεργους που αναζητούν εναλλακτικά εργασιακά περιβάλλοντα, καθώς επίσης και σε εργαζόμενους που ενδιαφέρονται να επαναπροσδιορίσουν την καριέρα τους και την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

ARISTON Defender: Ψυχομετρικό εργαλείο μέτρησης σχολικού εκφοβισμού. Ο σχολικός εκφοβισμός, γνωστός και με το διεθνή όρο «bullying», είναι η χρήση βίας μεταξύ μαθητών με σκοπό να προκαλέσει στους άλλους πόνο και ψυχική αναστάτωση. Εντοπίζοντας τον κίνδυνο, που ελλοχεύει, προλαμβάνονται τα φαινόμενα βίας, μελετώνται οι ψυχικοί παράγοντες που ευνοούν τέτοιου είδους συμπεριφορές και τα ευρήματα αξιοποιούνται προς όφελος του ατόμου και της κοινωνίας.

ARISTON Career Recruitment: Εργαλείο Αξιολόγησης Προσωπικού. Στόχος τους είναι η μέτρηση της εξοικείωσης του ατόμου με διάφορα πεδία της ανθρώπινης νοητικής δραστηριότητας (Γλωσσικό, το Αριθμητικό, το Διαγραμματικό, το Μηχανικό, η Αντίληψη Χώρου, τα Εργασιακά κίνητρα και αξίες, η Λογική, η Συναισθηματική Νοημοσύνη, η Λήψη αποφάσεων κ.α). Ο εργοδότης συνεκτιμώντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που του παρέχονται μέσω της χορήγησης τεστ ικανοτήτων – δεξιοτήτων – προσωπικότητας, είναι σε θέση να διακρίνει με σχετική ασφάλεια και αξιοπιστία τον ικανότερο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας συγκεκριμένης θέσης.

ΑΡΙΣΤΟΝ ATHLETES: μας δίνει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τομείς που επηρεάζουν έντονα την αθλητική δραστηριότητα και επίδοση. Έτσι ο διαιτητής, ο αθλητής, ο προπονητής και ο αθλητικός ψυχολόγος μπορούν να κατευθύνουν τις προσπάθειές τους πιο αποτελεσματικά έχοντας γνώση των σημείων στα οποία πρέπει να εστιάσουν περισσότερο.

Πώς γίνεται το Άριστον Τεστ; Είναι δύσκολο; Πόσο διαρκεί;

Το Τεστ διατίθεται μέσω πιστοποιημένων Συμβούλων και υλοποιείται μόνο με τη χρήση Η/Υ, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων, ώστε να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων. Παράλληλα διενεργείται έλεγχος των απαντήσεων που δίνονται (ανιχνευτής ψεύδους), ώστε να αξιολογηθεί η ειλικρίνεια του εξεταζόμενου.

Είναι ιδιαίτερα εύχρηστο και φιλικό προς το χρήστη και ολοκληρώνεται σε 40 περίπου λεπτά. Ο ενδιαφερόμενος, χρησιμοποιώντας έναν προσωπικό κωδικό που του παρέχει ο Σύμβουλος, ενεργοποιεί το αυτοματοποιημένο ερωτηματολόγιο στον υπολογιστή και απαντά σε σειρά ειδικών, σταθμισμένων ερωτήσεων.

Οι απαντήσεις του αποστέλλονται κρυπτογραφημένες μέσω του διαδικτύου στον κεντρικό υπολογιστή της εταιρείας Computer Academy, όπου το έμπειρο σύστημα επεξεργάζεται τις απαντήσεις και εκδίδει άμεσα το επαγγελματικό προφίλ του εξεταζόμενου, το οποίο και του επιδίδεται μέσω ειδικά εκπαιδευμένου Συμβούλου.

Τι περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα του τεστ;

Η τελική έκθεση εκτείνεται σε περίπου 60 σελίδες και έχει την ακόλουθη δομή:

   • Πρόλογος
   • Προσωπικά στοιχεία εξεταζόμενου
   • Διάρκεια ερωτηματολογίου και Βαθμός Αλήθειας απαντήσεων
   • Βαθμολόγηση ψυχομετρικών κατηγοριών, ιστόγραμμα
   • Θεωρητική θεμελίωση του τεστ
   • Αναλυτική αξιολόγηση: προσωπικότητα, αυτοεκτίμηση, έλεγχος, κλίμακα επαγγελμάτων – CAPS, ιστογράμματα
   • Εξειδικευμένου ψυχομετρικού παράγοντες
   • Προχωρημένες στατιστικές μετρήσεις
   • Εργασιακά περιβάλλοντα και δευτερογενείς παράγοντες
   • Προσωπικότητα – Περιβάλλον – Συνάφεια – Διαφοροποίηση
   • Προτεινόμενες σχολές και επαγγέλματα
   • Παράρτημα Α – Τριτοβάθμια εκπαίδευση
   • Παράρτημα Β – Γονείς και επαγγελματικός προσανατολισμός
   • Παράρτημα Γ – Επιστημονικές και τεχνολογικές ειδικότητες, λοιπές πληροφορίες

Πόσο αξιόπιστο είναι το Άριστον τεστ;

Το ΆΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ είναι, και μάλιστα με διαφορά, το πλέον αξιόπιστο τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού διότι:

   • Βασίζεται σε μελέτες και έρευνες πλέον των 30 ετών.
   • Εξασφαλίζει με απόλυτα επιστημονικό τρόπο την αντικειμενικότητα και την ειλικρίνεια των απαντήσεων (5 βαθμοί αλήθειας).
   • Έχει το μεγαλύτερο Δείκτη Αξιοπιστίας (99%) και ευρύτατο Δείγμα Στάθμισης (10,000 νέοι) παγκοσμίως.
   • Εκδίδει αποτελέσματα βάσει πολύπλοκων μαθηματικών υπολογισμών, συγκρίσεων και συνδυασμών (850 εκατομμύρια περίπου), που εκτελούνται εξατομικευμένα για κάθε άτομο.
   • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΑΡΙΣΤΟΝ Test Επαγγελματικού Προσανατολισμού
   • ΗΛΙΚΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ : Μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου αλλά και σε σπουδαστές που επιζητούν εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο
   • ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ : ~40 λεπτά
   • ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΝΑΙ

Το τεστ διατίθεται στο εκπαιδευτικό κέντρο μας και υλοποιείται άμεσα σε έναν από τους υπολογιστές μας, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων, διασφαλίζοντας έτσι αντικειμενικά αποτελέσματα, ενώ παράλληλα οι απαντήσεις που δίνονται ελέγχονται ως προς την ειλικρίνειά τους. Είναι ιδιαίτερα εύχρηστο και φιλικό προς το χρήστη και ολοκληρώνεται σε 40 περίπου λεπτά. Ο ενδιαφερόμενος απαντά σε σειρά ειδικών ερωτήσεων. Οι απαντήσεις του αποστέλλονται κρυπτογραφημένες μέσω του διαδικτύου, και χρησιμοποιώντας εξελιγμένα και πολύπλοκα μαθηματικά μοντέλα, το σύστημα του επεξεργάζεται τις απαντήσεις του εξεταζόμενου και εκδίδει γρήγορα το επαγγελματικό του προφίλ.

Στη συνέχεια η τελική έκθεση παραλαμβάνεται από τον ειδικά εκπαιδευμένο από την ΑΡΙΣΤΟΝ ACADEMY και σε ξεχωριστή συνάντηση στο εκπαιδευτικό κέντρο μας, αναλύσουμε τα αποτελέσματα και να ενημερώνονται ο εξεταζόμενος και οι γονείς του αναλυτικά σχετικά με την αναφορά που παραλαμβάνουν.

Η τελική έκθεση που παραλαμβάνετε περιλαμβάνει πολύ χρήσιμα στοιχεία σχετικά με τους παρακάτω τομείς:

   1. Την προσωπικότητα
   2. Τις κλίσεις
   3. Τις ικανότητες
   4. Τις δεξιότητες
   5. Τα ενδιαφέροντα κάθε ατόμου

Έτσι προσδιορίζει τα επαγγέλματα εκείνα που ταιριάζουν καθώς και τα αντίστοιχα Τμήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (ΑΕΙ – ΤΕΙ). Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ο νέος μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις σπουδές και το επάγγελμα που θα ακολουθήσει, ώστε να διασφαλίσει μια επιτυχημένη καριέρα.

Το ΆΡΙΣΤΟΝ τεστ απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου αλλά και σε σπουδαστές που επιζητούν εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ιδιαίτερα για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου τα αποτελέσματα του τεστ χρησιμοποιούνται ως δεδομένα στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους. Ευνόητο είναι ότι το επίπεδο της επαγγελματικής εξέλιξης του ατόμου θα εξαρτηθεί οπωσδήποτε και από την προσπάθεια που αυτό θα καταβάλλει ως εκπαιδευόμενος αλλά και ως εργαζόμενος στη συνέχεια.

Σε κάθε περίπτωση, το ΑΡΙΣΤΟΝ προτείνει συγκεκριμένα επαγγέλματα που ταιριάζουν στην προσωπικότητα του εξεταζόμενου, καθώς και το βαθμό στον οποίο το καθένα από αυτά ταυτίζεται με τους επιμέρους παράγοντες της προσωπικότητας (πρωτογενείς και δευτερογενείς).

Πού απευθύνεται το Άριστον Τεστ;

Το ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ ειδικότερα απευθύνεται:
Σε μαθητές Γυμνασίου, προκειμένου να τους δώσει κατεύθυνση και προσανατολισμό στην παραπέρα πορεία τους αλλά διέξοδο και απάντηση σε όσους αντιμετωπίζουν το δίλημμα : Ενιαίο Λύκειο ή ΕΠΑ.Λ;

Σε μαθητές της Α΄ Λυκείου, προκειμένου να τους δώσει έγκαιρη αλλά και έγκυρη λύση, στο δίλημμα  επιλογής κατεύθυνσης.

Σε μαθητές της Β΄ Λυκείου, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τις  ιδιαίτερες κλίσεις και δεξιότητές τους με συγκεκριμένα επαγγέλματα , ώστε να λάβουν σωστές αποφάσεις σχετικές με την  αλλαγή της κατεύθυνσης, καθώς και την επιλογή ειδικού και επιλεγόμενου μαθήματος.

Σε μαθητές της Γ΄ Λυκείου, προκειμένου να εντοπίσουν τα επαγγέλματα που ταιριάζουν στην προσωπικότητά τους, με ταυτόχρονη πληροφόρηση για τις αντίστοιχες σπουδές, ώστε με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου,  να λάβουν με ασφάλεια και σιγουριά, αποφάσεις που θα επηρεάσουν καθοριστικά το μέλλον τους.

Γιατί να κάνω το Άριστον Τεστ;

Έχοντας υπ’ όψιν μας ότι στην χώρα μας ένα μεγάλο ποσοστό των νέων που εγκαταλείπουν τις σπουδές τους φτάνουν στην απόφαση αυτή εξ’ αιτίας  λανθασμένης επιλογής, και εκτιμώντας παράλληλα, ότι η σωστή επιλογή επαγγέλματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα ισόρροπης ανάπτυξης της προσωπικότητας του ατόμου και ως εκ τούτου έχει διαχρονική σημασία, σου γνωστοποιούμε ότι το ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ χορηγείται ήδη σε πάνω από 450 πιστοποιημένα κέντρα σε όλη την Ελλάδα εκ των οποίων και το Κέντρο TechnoΠΑΙΔΕΙΑ .

Έτσι θα μπορέσουμε να απαντήσουμε ερωτήματα όπως :

   • Ποιο είναι το επάγγελμα που μου ταιριάζει και μπορώ να ασκήσω με επιτυχία;
   • Ποιες σχολές με οδηγούν στα επαγγέλματα  που μου ταιριάζουν;
   • Ποια κατεύθυνση να διαλέξω;
   • Ποιο μάθημα γενικής παιδείας να επιλέξω ως 6ο στη Γ’ Λυκείου;
   • Πώς θα συμπληρώσω αποτελεσματικά το μηχανογραφικό μου δελτίο;

Που βασίζεται;

Το ΆΡΙΣΤΟΝ βασίζεται σε πολυετείς εξειδικευμένες έρευνες σχετικά με την ανάλυση της εργασιακής προσωπικότητας των διανοητικών απαιτήσεων των επαγγελμάτων και το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδος, οι οποίες συνδυάστηκαν με ψυχομετρικές μεθόδους και διεθνείς θεωρίες προσωπικότητας και επαγγελματικού προσανατολισμού.

Η παρούσα έκδοση του ΑΡΙΣΤΟΝ τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού, είναι μια συστοιχία (battery) σταθμισμένων στην ελληνική πραγματικότητα και πλήρως αυτοματοποιημένων ψυχομετρικών ερωτηματολογίων, που αφορούν στην Προσωπικότητα, στην Αυτοεκτίμηση, στο επίπεδο Ψυχολογικού Ελέγχου που έχει το άτομο, καθώς και στην Κλίμακα Επαγγελμάτων CAPS.

Είναι μέρος μιας ολοκληρωμένης σειράς ψυχομετρικών τεστ υπό τον τίτλο CAPS (Computer Academy Psychometrics Series) τα οποία στηρίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία και σε αποτελέσματα δημοσιευμένων ερευνών.

Τί περιλαμβάνει η τελική έκθεση;

Η τελική έκθεση περιλαμβάνει περί τις 60 σελίδες κι έχει την ακόλουθη διάρθρωση:

   • Πρόλογος: Θεωρητικό υπόβαθρο, Χορήγηση και Υποστήριξη.
   • Προσωπικά στοιχεία εξεταζόμενου.
   • Διάρκεια Ερωτηματολογίου και Βαθμός Αλήθειας απαντήσεων.
   • Βαθμολόγηση Ψυχομετρικών Κατηγοριών, Ιστόγραμμα.
   • Θεωρητική θεμελίωση του τεστ.
   • Αναλυτική αξιολόγηση: Προσωπικότητα, Αυτοεκτίμηση, Έλεγχος, Κλίμακα CAPS, Ιστογράμματα.
   • Εξειδικευμένοι ψυχομετρικοί παράγοντες.
   • Προχωρημένες Στατιστικές Μετρήσεις.
   • Εργασιακά περιβάλλοντα και δευτερογενείς παράγοντες.
   • Προσωπικότητα – Περιβάλλον – Συνάφεια – Διαφοροποίηση.
   • Προτεινόμενες Σχολές και Επαγγέλματα.
   • Παράρτημα Α – Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
   • Παράρτημα Β – Γονείς και επαγγελματικός προσανατολισμός.
   • Παράρτημα Γ – Επιστημονικές και τεχνολογικές ειδικότητες.
   • Λοιπές πληροφορίες.

Ποια είναι η Αξιοπιστία του Τεστ;

Το ΆΡΙΣΤΟΝ τεστ είναι με διαφορά το πλέον αξιόπιστο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού διότι:

   • Βασίζεται σε μελέτες και έρευνες πλέον των 30 ετών.
   • Εξασφαλίζει με απόλυτα επιστημονικό τρόπο την αντικειμενικότητα και ειλικρίνεια των απαντήσεων (5 βαθμοί αλήθειας).
   • Έχει παγκοσμίως το μεγαλύτερο Δείκτη Αξιοπιστίας (99%) και Δείγμα Στάθμισης (10.000 νέοι).
   • Εκδίδει αποτελέσματα μετά από πλήθος πολύπλοκων μαθηματικών υπολογισμών, συγκρίσεων και συνδυασμών (850 εκατομμύρια περίπου), που γίνονται εξατομικευμένα για κάθε άτομο.

Για περισσότερες πληροφορίες και οικονομικά στοιχεία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.