Σχολική Μελέτη + Υπολογιστές
Αρχίζουμε τα μαθήματα της σχολικής χρονιάς 2021-2022:
  • Σχολική Μελέτη για Δημοτικό: καθημερινά 13:30 - 17:30
  • Σχολική Μελέτη για Γυμνάσιο και Λύκειο: καθημερινά 15:30-18:30
  • Μαθήματα υπολογιστών: καθημερινά 9:00-12:00 και 18:00-22:00 και Σάββατο 9:00-20:00 - την Κυριακή διαδικτυακά