Αρχίζουμε τα μαθήματα της σχολικής χρονιάς 2021-2022:
  • Σχολική Μελέτη για Δημοτικό: καθημερινά 14:00 - 18:00
  • Σχολική Μελέτη για Γυμνάσιο και Λύκειο: καθημερινά 15:30-18:30
  • Μαθήματα υπολογιστών: καθημερινά 9:00-12:00 και 18:00-22:00 και Σάββατο 14:00-20:00 - την Κυριακή διαδικτυακά
  • Αγγλικά: καθημερινά 16:00 - 21:00