Ανοιχτή Ομάδα Gestalt in Organizations
Ανοιχτή Ομάδα Gestalt in Organizations για τον κόσμο των επιχειρήσεων